Lokalizacja, charakterystyka i klimat Rudawskiego Parku Krajobrazowego

Odsłony: 83364

Rudawski Park Krajobrazowy położony jest w południowej części województwa dolnośląskiego, na pograniczu należących do starego górotworu, Sudetów Zachodnich i Środkowych.

Nazwa parku wywodzi się z głównego pasma górskiego, jakim są Rudawy Janowickie. Rozciąga się ono od Przełęczy Kowarskiej (727 m n.p.m.) do doliny Bobru. Główny grzbiet Rudaw Janowickich ma długość około 18 km. Najwyższym punktem w Parku  jest Skalnik (945 m n.p.m.), zaś najniższym koryto rzeki Bóbr w okolicach Wojanowa-Bobrowa (ok. 350 m n.p.m.).

W odniesieniu do Sudetów, Rudawy stanowią niezależny grzbiet, który charakteryzuje się odrębnym krajobrazem. Cechuje je szereg malowniczych dolin rzecznych (m.in. Janówki i Hutniczego Potoku), porozrzucanych form skalnych (m.in. Sokoliki, Starościńskie Skały, Skalny Most), liczne wzniesienia, strome stoki oraz przepiękne tereny zalesione z wieloma potokami. Skały oprócz atrakcji turystycznych są dobrym miejscem do wspinaczki. Właśnie tutaj, w Rudawach, zaczynali tej klasy alpiniści, co Wanda Rutkiewicz. Są one również doskonałym punktem widokowym na przepiękne Karkonosze i Kotlinę Kamiennogórską, zwłaszcza ze Skalnika.

Na terenie całych Rudaw Janowickich jest wytyczonych wiele interesujących tras rowerowych, zróżnicowanych krajobrazowo, jak i technicznie. Niektórzy rowerzyści mogą sprawdzić swoje możliwości na jednej z tzw. ścian płaczu, biegnącej z Janowic Wielkich przez Mniszków do Polany Mniszkowskiej.
Dla turystyki pieszej malują się bogate krajobrazowo trasy, wśród nich, nie tylko formy skalne, doliny i jeziora, ale także liczne zabytki architektury (zamki i pałace), jak i wieloprzestrzenne założenia parkowo-pałacowe, m.in. w Bukowcu i Karpnikach. Dla aktywnych turystów, atrakcyjny powinien być szlak, przebiegający głównym grzbietem Rudaw Janowickich w stronę Karkonoszy, którego początek można zaplanować w Janowicach Wielkich.

Miłośnicy turystyki konnej z pewnością nie zapomną przejażdżek po tak malowniczych terenach.
Zimą partie szczytowe i przełęcze Rudawskiego Parku Krajobrazowego stają się ciekawymi trasami na wędrówki narciarskie.
Dla poszukiwaczy minerałów teren ten jest szczególnie wartościowy, ponieważ znajdują się tu liczne ślady wyrobisk, kamieniołomów, które związane są z eksploatacją podziemną i odkrywkową surowców mineralnych, m.in. tereny Miedzianki.
Obszar Parku i jego otuliny stanowią doskonały „poligon” dla przeprowadzania prac naukowych z wielu dziedzin, m.in. badań archeologicznych dawnego osadnictwa czy badań dotyczących genezy form geologicznych.
W Rudawach Janowickich turysta ma możliwość doświadczyć bezpośredniego kontaktu z przyrodą. Na obszarze Parku występuje 127 gatunków ptaków, wśród których 115 objętych jest całkowitą ochroną prawną, 3 częściową, a 8 ochroną określoną ustawą łowiecką. W okolicach stawów hodowlanych w Bukowcu i Kapnikach można spotkać m.in. łabędzia niemego, dzięcioła zielonosiwego oraz derkacza. Lasy zamieszkiwane są przez takie zwierzęta, jak jeleń, łoś, borsuk, piżmak, gronostaj i wiele innych. Od niedawna goszczą tu także rysie.
Całkowitą ochroną objęte zostały także 33 gatunki roślin, a 8 gatunków – ochroną częściową. Wśród nich występuje dziewięćsił bezłodygowy, storczyk szerokolistny czy zimowit jesienny.

Najcenniejsze fragmenty ekosystemów nieleśnych, w których występują rzadkie i zagrożone gatunki roślin to m.in. torfowisko na Trzcińskich Mokradłach, łąki koło Przełęczy Rędzińskiej oraz Łąki nad Czarnowem.
Rudawski Park Krajobrazowy z pewnością stanowi jedną z najpiękniejszych enklaw przyrodniczych na Dolnym Śląsku.

Rudawski Park Krajobrazowy w liczbach

Park został utworzony 16 listopada 1989 roku.


Obejmuje on:

Powierzchnia Parku: 15705 ha

Położenie administracyjne Parku z otuliną:


Tereny leśne należą do trzech Nadleśnictw:

Literatura:
1. "Słownik geografii turystycznej Sudetów. Rudawy Janowickie". Red. M. Staffa. Wyd. I-BIS. Wrocław 1998
2. "Rudawski Park Krajobrazowy. Cele i zasady ochrony". Red. J. Ratajski. Wyd. "PRINT" Jelenia Góra. Jelenia Góra 1998.

 

 

 

 

 

Drukuj