Kościół w Rędzinach

Pięknie położony renesansowy kościół filialny NMP w Rędzinach. Według fundacyjnych dokumentów, które się zachowały, wynika, że fundatorem kościoła był Wolf Schaffgotsch, pan na Chojniku, Radomierzu, Czarnowie i Rędzinach.


Jedne ze źródeł podają, że budowa kościoła rozpoczęła się wiosną 1592 roku, a została ukończona na jesień tego samego roku. Natomiast z innych źródeł wynika, że trwała do 1597 roku. W 1850 roku następuje przebudowa kościoła na neoromantyczny. W latach 1959, 1971, 1978  i 1979 mają miejsce kolejne remonty obiektu, które zacierają pierwotny charakter kościoła w Rędzinach.


Architektura
Budynek kościelny orientowany [w architekturze sakralnej jest to zwrócenie części prezbiterialnej, mieszczącej ołtarz główny, w stronę wschodu (łac. oriens - wschód), czyli w stronę, z której ma nadejść Jezus Chrystus podczas drugiego przyjścia – paruzji], jednonawowy, posiadający prostokątne prezbiterium oraz półkolistą absydę [pomieszczenie na rzucie, półelipsy, wieloboku lub półkola, dostawione do bryły świątyni, które otwarte jest do jej wnętrza].

Na osi kościoła w Rędzinach, umieszczona jest kwadratowa wieża, którą zwieńcza iglicowy hełm. Dach jest dwuspadowy, okna kościoła znajdują się w opaskach, półkoliste, rozglifione [rozglifić jest synonimem słowa rozszerzyć]. W obiekcie zachował się półkolisty kamienny portal renesansowy z wyrytą datą „1592”.


Wnętrze kościoła posiada drewniane beczkowe sklepienia, widnieje również częściowa polichromia oraz drewniane bogato rzeźbione empory. Zachował się również drewniany prospekt organowy z 1851 roku, jak i barokowa dzwonnica z 1657 roku.


Kościół w swojej historii istnienia dzielony był pomiędzy katolików i protestantów (w zależności od zawirowań historii).Drukuj   E-mail

Polub nas!

Modernizacja Portalu RudawyJanowickie.pl zrealizowana przez Fundację Equus Aresnus.

Projekt współfinansowany przez Województwo Dolnośląskie.