Kościół w Leszczyńcu

Obecny kościół parafialny Św. Bartłomieja kiedyś należał do ewangelików.
Jego budowę datuje się na 1751 – 1754 rok. Stanowi okazałą budowlę wrysowaną w rzut prostokąta. Budowla zwieńczona jest wieżyczką z prześwitem.

Kościół pokrywa dach mansardowy w lukarnami. Elewacja budynku dzielona jest w narożach wieży lizenami w tynku. Nawy również mają taki podział.
Wewnątrz znajdują się drewniane empory. Duże okna kościoła znajdują się w opaskach, zakończonych półkoliście.
W kościele w Leszczyńcu zachowało się dość dużo wyposażenia barokowego z XVIII wieku. Są to między innymi: drewniane polichromie, ołtarze z XVIII w., ambona z pierwszej połowy XVII w., chrzcielnica z połowy XVIII w., figury i krzyże, obrazy olejne z XVIII w., prospekt organowy i organy z połowy XVIII w. jak i nieliczne naczynia liturgiczne. Sąsiadującą z kościołem budowlą jest okazała plebania, pochodząca z XIX w.Dawny kościół parafialny Św. Bartłomieja obecnie pełni funkcję kaplicy cmentarnej. Jego budowę datuje się na rok 1593. Przebudowany został w XVIII i XIX w.


W 1945 roku kościół został opuszczony i dopiero w 1955 r. doczekał się odremontowania. Wyposażenie jego trafiło do sąsiedniego kościoła poewangelickiego. Budynek jest skromny z prostokątną nawą oraz kwadratowym prezbiterium. Okna byłego kościoła są półkoliście zamknięte. Na murze kościoła znajdują się tablice nagrobne. Cały obiekt ogrodzony jest wraz z cmentarzem kamiennym murem i bramą z 1687 r. Na cmentarzu stoi kaplica z połowy XVIII w. 

Drukuj   E-mail

Polub nas!

Modernizacja Portalu RudawyJanowickie.pl zrealizowana przez Fundację Equus Aresnus.

Projekt współfinansowany przez Województwo Dolnośląskie.