Jaskinie granitowe w Rudawskim Parku Krajobrazowym

Rudawy Janowickie charakteryzują się występowaniem skał granitowych, które są odporne na wietrzenie. Sposób tworzenia się jaskiń w granicie jest odmienny od sposobu tworzenia się jaskiń krasowych (podlegających procesom rozpuszczania skał przez wody powierzchniowe i podziemne).

 

Za głowiny czynnik tworzenia się jaskiń na tym terenie uważa się sieć spękań. Często jaskinie te maja charakter kilkumetrowych szczelin, komór lub schronów nawisowych. Największa jaskinia poznana w Rudawach, to jaskinia w Fajce o długości około 36 m.

Jaskinie w Rudawach Janowickich były często schronieniem dla okolicznej ludności w czasie zawirowań wojennych. Fakt ten potwierdzają liczne kroniki.

„Po zakończeniu tej pełnej okropności 30-letniej wojny wszyscy odetchnęli. Ale, że właśnie te miejscowości – Janowice, Radomierz, Miedzianka, Mniszków, Krzyżowa Hala, Ciechanowice i Trzcińsko nie wymarły, zawdzięczają to w części lasom i skalnym szczelinom pod Bolczowem i w jego okolicach, gdzie mieszkańcy tych wsi znajdowali schronienie.”

„Lata 1639 – 40 były chyba najcięższe dla tych okolic. Ci biedni ludzie wraz ze swym bydłem uciekali tutaj i całymi tygodniami i miesiącami koczowali w leśnych parowach i skalnych kryjówkach.”

Dora Puschman. Kronika .....

 

Największe skupisko jaskiń granitowych jest w okolicy Zamku Bolczów. Nie wszystkie jaskinie granitowe na obszarze Rudawskiego Parku Krajobrazowego zostały odkryte i opisane. Wiele z nich zostało zinwentaryzowanych z inicjatywy klubów jaskiniowych z Wałbrzycha i Żagania. W sumie zinwentaryzowano w Rudawach Janowickich 12 jaskiń.

Wśród jaskiń granitowych znajdujących się na tym terenie można wyróżnić cztery ich typy:

  • szczelinowe,

  • szczelinowo – zawaliskowe,

  • rumowiskowe,

  • śródblokowe,

  • złożone.

Poniżej znajduje się krótka ich charakterystyka. Jaskinie szczelinowe Przyczyną tworzenia się tego typu jaskiń jest przesuniecie się wzdłuż pionowych spękań dużych bloków skalnych.

Jaskinie szczelinowe 

 

Nazwa

Położenie

wys./szer./dł.(m)

Uwagi

Schronisko Karoliny

Poniżej skał krowiarek na prawym brzegu Janówki około 470m n.p.m.

1-2/0,4/4,5

 

 

Schronisko na Ściankach

Połowa wysokości masywy Ścianek około 540 m n.p.m.

1-1,5/0,5/6

kręta jaskinia, przejście ciasne

Schronisko Lwie

Południowo- zachodni stok Lwiej Góry

1-3/1-1,5/5,5

składa się z 2 części

Jaskinie szczelinowo-zawaliskowe

W trakcie otwierania się spękań może spowodować zawaleniem się masywu do powstałej szczeliny.

Nazwa

Położenie

wys./szer./dł.(m)

Uwagi

Schronisko Wysokie

 

U podnóża muru zamkowego Bolczów. Od strony północno wschodniej. Obok Schroniska Zamkowego około 550 m n.p.m.

1,5-1,8/1/5

W stropie jaskini znajduje się komin, przez który dociera światło z zewnątrz.

Schronisko na Półce

 

U podnóża muru zamkowego Bolczów. Od strony wschodniej, na półce skalnej około 555 m n.p.m.

1,5-2/0,5/5,5

 

Schronisko Strażnicze

 

Poniżej muru od strony wschodniej, w niewielkim skupisku skalnym około560m n.p.m.

3,5/0,7/5,5

Strop jaskini ma kilka okien dopuszczających światło z zewnątrz

Tunel pod Skalnym Mostem

Dolna część Skalnego Mostu około 610 m n.p.m.

2-2,25/0,5-0,9/6,5

Wejście łatwo dostępne

Jaskinie rumowiskowe

Tworzą się w miejscach zgrupowania się bloków skalnych będących wynikiem osunięcia się.

Nazwa

Położenie

wys./szer./dł.(m)

Uwagi

Schronisko Zamkowe

U podnóża muru zamkowego Bolczów. Od strony północno wschodniej, około 550 m n.p.m.

1,6/2/5,5

Składa się z 2 komór

Komora pod Bolczowem

 

Od Zamku Bolczów w kierunku południowo – wschodnim na wysokości 520 m n.p.m.

1-2,5/1,5-4,5/8,5

składa się z dwóch części

Schronisko Starościńskie

Masyw Starościńskich Skał, północno-zachodni stok Lwiej Góry około 700 m n.p.m.

1,5/4/9

wejście stromo w dół do wnętrza jaskini

Jaskinie śródblokowe

Tworzą się na skutek usunięcia zwietrzeliny spomiędzy trzonów skalnych.

Nazwa

Położenie

wys./szer./dł.

Uwagi

Schronisko w Bramce

 

Południowo- zachodni stok Bramki około 460 m n.p.m.

1,2-2,3/2/5

 

Jaskinie złożone

Zawiera cechy jaskiń: szczelinowych, rumowiskowych i zawaliskowych

Nazwa

Położenie

wys./szer./dł.

Uwagi

Jaskinia w Fajce

 

Masyw Fajki, północna część Janowickiego grzbietu około 600 m n.p.m.

2,25-10/0,8/36

Jaskinia kilkuczęściowa. Posiada kilka wejść

Literatura:
  1. Daszkiewicz M. Nowe Schroniska w Rudawach Janowickich. 2003 za Przyroda Sudetów. Tom 7 red. Bożena Gramsz. Wydawnictwo Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze oraz Zachodnio-Sudeckiego Towarzystwa Przyrodniczego. Jelenia Góra 2004
  2. Furtak M. Jaskinie Rudaw Janowickich za Przyroda Sudetów. Tom 7 red. Bożena Gramsz. Wydawnictwo Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze oraz Zachodnio-Sudeckiego Towarzystwa Przyrodniczego. Jelenia Góra 2004
  3. Wojtoń A. Nowości Sudeckie. 2003 za Przyroda Sudetów. Tom 7 red. Bożena Gramsz. Wydawnictwo Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze oraz Zachodnio-Sudeckiego Towarzystwa Przyrodniczego. Jelenia Góra 2004

Drukuj   E-mail

Polub nas!

Modernizacja Portalu RudawyJanowickie.pl zrealizowana przez Fundację Equus Aresnus.

Projekt współfinansowany przez Województwo Dolnośląskie.